-A A +A

Қызметі

Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлімнің негізгі міндеттері:

          1) хат-хабарларды орындау мерзімдерін бақылауды қамтамасыз ету;

          2) Департаментте мемлекеттік тілді дамытуды қамтамасыз ету;

          3) Департамент басшылығымен азаматтарды қабылдау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

          4) Департаменттің ведомстволық мұрағатының жұмысын ұйымдастыру;

          5) «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау туралы» № 1-ОЛ нысандағы есебін жүргізу.

          4. Бөлімнің функциялары:

Атқару өндірісін есепке алу және бақылау бөлімі

Бөлімнің негізгі міндеттері:

1) атқарушылық құжаттардың орындалуын ұйымдастырушылық, әдістемелік қамтамасыз ету;

2) жасаған атқарушылық іс-әрекеттердің заңдылығы және мемлекеттік пен жеке сот орындаушыларымен іс жүргізу ережесінің сақталуын бақылау;

          3) атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша әдістемелік, нұсқаулық және түсіндіру материалдарын әзірлеу.

          4. Бөлімнің функциялары:

          атқарушылық құжаттардың уақтылы орындалуын қамтамасыз ету;

Атқару өндірісін қамтамасыз ету басқармасы

Басқарманың негізгі міндеттері:

1) атқарушылық құжаттардың орындалуын ұйымдастырушылық, әдістемелік қамтамасыз ету;

2) жасаған атқарушылық іс-әрекеттердің заңдылығы және мемлекеттік пен жеке сот орындаушыларымен іс жүргізу ережесінің сақталуын бақылау;

3) атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша әдістемелік, нұсқаулық және түсіндіру материалдарын әзірлеу;

4) жеке сот орындаушыларын есептік тіркеуді жүргізу.

          5. Басқарманың функциялары:

          атқарушылық құжаттардың уақтылы орындалуын қамтамасыз ету;

Персоналмен жұмыс және ішкі қауіпсіздік бөлімі

Бөлімнің негізгі міндеттері:

          1) азаматтардың Департаменттің мемлекеттік қызметіне қол жеткізуде тең құқығын қамтамасыз ету және олардың кәсіби дайындықтары мен жеке қасиеттеріне сәйкес мемлекеттік қызмет бойынша жоғарлату;

2) кәсібилікті нығайту мақсатында қазіргі заманғы талаптар төңірегінде Департамент қызметінің негізгі бағыттары бойынша жұмысты шығармашылықпен ұйымдастыруға қабілетті кадрларды сапалы жинақтау жөнінде шаралар кешенін жүзеге асыру

3) мемлекеттік қызметшілермен аттестаттаудан өтуімен байланысты шешімдерді ресімдеу;

Жеке сот орындаушылар қызметін ұйымдастыру бөлімі

Бөлімнің негізгі міндеттері:

1) жасаған атқарушылық іс-әрекеттердің заңдылығы және жеке сот орындаушылармен іс жүргізу ережесінің сақталуын бақылау;

2) жеке сот орындаушыларын есептік тіркеуді жүргізу.

          4. Бөлімнің функциялары:

жеке сот орындаушыларын есептік тіркеуді жүргізу;

жеке сот орындаушыларының өңірлік алқасымен бірлесе отырып атқарушылық қызметті жүзеге асыратын жеке сот орындаушыларының біліктілігін арттыруды жүргізу;

Персоналмен жұмыс және ішкі қауіпсіздік бөлімі

Бөлімнің негізгі міндеттері:

          1) азаматтардың Департаменттің мемлекеттік қызметіне қол жеткізуде тең құқығын қамтамасыз ету және олардың кәсіби дайындықтары мен жеке қасиеттеріне сәйкес мемлекеттік қызмет бойынша жоғарлату;

2) кәсібилікті нығайту мақсатында қазіргі заманғы талаптар төңірегінде Департамент қызметінің негізгі бағыттары бойынша жұмысты шығармашылықпен ұйымдастыруға қабілетті кадрларды сапалы жинақтау жөнінде шаралар кешенін жүзеге асыру

3) мемлекеттік қызметшілермен аттестаттаудан өтуімен байланысты шешімдерді ресімдеу;

Персоналмен жұмыс және ішкі қауіпсіздік бөлімі

Бөлімнің негізгі міндеттері:

          1) азаматтардың Департаменттің мемлекеттік қызметіне қол жеткізуде тең құқығын қамтамасыз ету және олардың кәсіби дайындықтары мен жеке қасиеттеріне сәйкес мемлекеттік қызмет бойынша жоғарлату;

2) кәсібилікті нығайту мақсатында қазіргі заманғы талаптар төңірегінде Департамент қызметінің негізгі бағыттары бойынша жұмысты шығармашылықпен ұйымдастыруға қабілетті кадрларды сапалы жинақтау жөнінде шаралар кешенін жүзеге асыру

3) мемлекеттік қызметшілермен аттестаттаудан өтуімен байланысты шешімдерді ресімдеу;

Жеке сот орындаушылар қызметін ұйымдастыру бөлімі

Бөлімнің негізгі міндеттері:

1) жасаған атқарушылық іс-әрекеттердің заңдылығы және жеке сот орындаушылармен іс жүргізу ережесінің сақталуын бақылау;

2) жеке сот орындаушыларын есептік тіркеуді жүргізу.

          4. Бөлімнің функциялары:

жеке сот орындаушыларын есептік тіркеуді жүргізу;

жеке сот орындаушыларының өңірлік алқасымен бірлесе отырып атқарушылық қызметті жүзеге асыратын жеке сот орындаушыларының біліктілігін арттыруды жүргізу;

Бақылау және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлімнің негізгі міндеттері:

          1) хат-хабарларды орындау мерзімдерін бақылауды қамтамасыз ету;

          2) Департаментте мемлекеттік тілді дамытуды қамтамасыз ету;

          3) Департамент басшылығымен азаматтарды қабылдау бойынша жұмысты ұйымдастыру;

          4) Департаменттің ведомстволық мұрағатының жұмысын ұйымдастыру;

          5) «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау туралы» № 1-ОЛ нысандағы есебін жүргізу.

          4. Бөлімнің функциялары: